🔵نوع:کلید قطع و وصل

🔵پیشفرض:قطع

🔵عملکرد: با رسیدن فشار به نیم بار وصل میشود.

🔵وظیفه: مراقبت از وجود حد اقل فشار لازم آب مدار گرمایش برای ادامه کار دستگاه.

🔴شرح: بدلیل اینکه وجود فشار ، ضریب انتقال حرارت را بالا میبرد، دستگاه بگونه ای طراحی شده که وجود حد اقل نیم بار فشار برای گرم کردن آب رادیاتور ها لازم است. درصورتی که فشار از این حد کمتر شود مدار قطع شده و دستگاه با صدور خطا متوقف میشود.

 

✔️تست: مولتی متر را روی بازر قرار داده، پراب ها را به دو پایه قطعه وصل کنید. درصورتی که مانومتر فشار بالای نیم بار را نشان میدهد ، باید صدای بوق را بشنوید؛ در غیر این صورت قطعه خراب است.

 

❌هشدار سلب مسئولیت: دوست عزیز ، پکیج دستگاهی است که در آن پنج سیستم همزمان کنار هم کار میکند ، برق ، گاز ، آب ، تهویه ، احتراق ؛ بنابراین مجهز به انواع سنسور ها میباشد تا از بروز فاجعه جلوگیری شود در نتیجه بهتر است از دستکاری خودسرانه بپرهیزید و کار خود را به متخصصین این امر واگذار کنید . این مطالب به منظور ارتقاء آگاهی شما تهیه و درج می شود ؛ مسئول عواقب احتمالی تصمیم و عملکرد خود هستید.