سوال مسابقه پیامکی:

❓در پکیج های جدید برخلاف پکیج های قدیمی از دو مبدل برای گرم کردن آب استفاده میشود؛ دلیل این تغیر در طراحی پکیج های جدید چیست؟؟

 

🔶 گزینه یک: برای ایجاد توان حرارتی بالاتر.

 

🔶 گزینه دو: با این کار سرعت گرم کردن آب بیشتر میشود.

 

🔶 گزینه سه: با این تغیر رسوب گرفتگی کاهش پیدا میکند.

 

    💠برای شرکت در مسابقه عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره زیر پیامک کنید.👇

50005420800030