تعمیرکاران گرامی و آموزشگاههای اصفهان جای اطلاعات تماس شما اینجا است.

۱_شیرپرکن باز است.
۲_شیرپرکن خراب است.
۳_منبع انبساط باد ندارد یا دیافراگم پاره شده و منبع خراب است.
_فشار آب دستگاه با فشار باد منبع انبساط رابطه معکوس دارد.