تعمیرکاران گرامی و آموزشگاههای اصفهان جای اطلاعات تماس شما اینجا است.

۱_شیرپرکن باز است.
۲_شیرپرکن خراب است.
۳_منبع انبساط باد ندارد یا دیافراگم پاره شده و منبع خراب است.
_فشار آب دستگاه با فشار باد منبع انبساط رابطه معکوس دارد.

۴_مبدل سوراخ است.


🔴شیر پرکن باز است؟؟ (هنگام تماس تلفنی از مشتری میخواهم چک کند.)

   

  گام به گام👇👇👇

🔵منبع انبساط خراب است؟
🔶برسی پارگی دیافراگم از طریق نگه داشتن شیر شریدر چند لحظه نگه میداریم تا مطمئن شویم بلافاصله بعد از بیرون آمدن آب تصمیم نمیگیریم ممکن است چند قطره بعلت تقطیر باشد.
🔶کم باد بودن : فشار باید یک بار باشد.

 

🔵سوراخ بودن مبدل ثانویه / لوله مصرفی داخل مبدل اصلی برای تک مبدل ها باعث نفوذ آب شهر به مدار گرمایش است.
🔶شیر سرد به پکیج بسته _شیر گرم مصرفی باز اگر خروجی داریم مبدل سوراخ شده است.
 

🔵شیر پرکن خراب است؟
🔶فشار را صفر میکنیم _شیرپرکن را باز کرده و اورینگ آن را برسی میکنیم
🔶هواگیری رادیاتور فراموش نشود.
فشار بالای ۲_پکیج خاموش_شیرهواگیری باز_برسی مجدد فشار.