✔️ اسید شویی

✔️ هوا گیری

✔️ رفع عیب خطای دستگاه

✔️ رفع عیب دمای نامطلوب مصرفی

✔️ رفع عیب دمای نامطلوب گرمایش

✔️ تنظیمات تغیر فصل

✔️ سرویس دوره ای

✔️ روشن و خاموش شدن مکرر دستگاه

✔️ روشن شدن انفجاری

✔️ افزایش یا کاهش مکرر فشار دستگاه

✔️ تنظیم شعله