۱_شیرپرکن باز است.
۲_شیرپرکن خراب است.
۳_منبع انبساط بادش زیاد‌است.
_فشار آب دستکاه با فشار باد منبع انبساط رابطه معکوس دارد.

۴_مبدل سوراخ است.
۵_مدار نشتی دارد، جایی چکه میکند.
۶_وجود هوا در مدار.

🔴پشت تلفن از مشتری بخواهید از بسته بودن شیر پرکن مطمئن شود.
🔴از مشتری خود بخواهید رادیاتور ها را با دست لمس کند و به شما گزارش دهد.

 

✔️ برسی گام به گام👇
🔵گام اول_نشتی مدار:چکه در پکیج و بخار و رطوبت در مدار رادیاتور و اطراف شیر ها را برسی می کنیم_بوی بد آب مصرفی نشانه نشتی است_شیر سرد به پکیج را میبندیم خروجی از گرم مصرفی نشانه نشتی از مدار گرمایش است.

🔵گام دوم_باد منبع انبساط را چک میکنیم که بیشتر از یک بار نباشد.

🔵گام سوم_سوراخ بودن مبدل را چک میکنیم، پکیج را خاموش میکنیم مبدل سرد بشود تا درصورت نشتی به بیرون قابل مشاهده باشد_وجود دوده یا شوره تایید کننده نشتی است.

🔵گام چهارم_فشار مدار را صفر کرده و شیرپرکن را با آچار باز میکنیم اورینگها را برسی میکنیم.

✔️ صفر کردن فشار مدار گرمایش👇

_از طریق پیچ تخلیه
_از طریق حوله خشک کن حمام(با آچار ۳۰ دو عدد مهره پایین را شل میکنیم)
_شل کردن رفت و برگشت زیر پکیج در صورتی که راه آب وجود دارد مثل توی تراس
_از طرق شیرپرکن (آب سرد ورودی را بسته آب گرم مصرفی را باز میکنیم شیرپرکن را باز میکنیم)

 

❌هشدار سلب مسئولیت:

از هرگونه اقدام خودسرانه بپرهیزید و کار خود را به متخصصان این امر واگذار کنید.این مطالب به منظور ارتقاء آگاهی شما درج میشود.مسئول عواقب احتمالی تصمیم و عملکرد خود هستید.