🔵تغذیه: ۲۲۰ ولت
🔵وظیفه: تحریک شافت شیر سه راهه و تفکیک مدار
🔵پیش فرض ها: در حالت تابستانه سوزن همیشه بیرون است ، در حالت زمستانه سوزن بصورت پیشفرض داخل است، زمانی که آب گرم باز شود موتور سوزن را به بیرون هدایت میکند.

🔴شرح: موتور شیر سه راهه و خود شیر سه راهه در پکیج های دو مبدل وظیفه تغیر مسیر آب گرم رادیاتور ها را به عهده دارند ؛ در پکیج های دو مبدل آب گرم مصرفی به صورت مستقیم توسط شعله گرم نمیشود بلکه شعله آب رادیاتور ها را گرم میکند و آب گرم مصرفی توسط آب گرم شده رادیاتور گرم میشود ؛ دلیل این کار کاهش رسوب و گرفتگی در مدار است . 

 

✔️تست: خار موتور را در آورده و آن را جدا میکنیم . پکیج را بین حالت زمستانه و تابستانه و بالعکس تغیر وضعیت می دهیم . حرکت سوزن را برسی میکنیم ، در صورتی که سوزن حرکت نمیکند، این قطعه خراب است .

❌هشدار سلب مسئولیت: دوست عزیز ، پکیج دستگاهی است که در آن پنج سیستم همزمان کنار هم کار میکند ، برق ، گاز ، آب ، تهویه ، احتراق ؛ بنابراین مجهز به انواع سنسور ها میباشد تا از بروز فاجعه جلوگیری شود ، در نتیجه بهتر است از دستکاری خودسرانه بپرهیزید و کار خود را به متخصصین این امر واگذار کنید . این مطالب به منظور ارتقاء آگاهی شما تهیه و درج می شود ؛ مسئول عواقب احتمالی تصمیم و عملکرد خود هستید.

 

 

 

 

راه حل سریع

Tel 09132019378 

( تعمیرکار پکیج در شاهین شهر )