راه حل سریع

Tel 09132019378 

( شماره تعمیرکار پکیج شاهین شهر )

🔵شیر پرکن تنها قطعه مشترک در مدار مصرفی و گرمایش است.

🔵وظیفه: برای پر کردن آب مدار گرمایش باز میشود و بعد از آن بسته میشود.

🔵مکان: سر راه آب سرد ورودی به پکیج و قبل از پمپ.

 

🔴شرح: همانطور که میدانیم مدار رادیاتور ها نیاز به آب دارد و از این آب برای گرم کردن خانه در زمستان استفاده می شود؛ زمان راه اندازی دستگاه و زمانی که به هر دلیل فشار آب مدار گرمایش کم شود با باز کردن شیر پرکن فشار را به یک الی یک و نیم بار میرسانیم و سپس آن را میبندیم.

✔️تست: شیر پرکن را بوسیله آچار جدا کرده و رزوه ها و اورینگها را برسی میکنیم.

❌هشدار سلب مسئولیت: دوست عزیز ، پکیج دستگاهی است که در آن پنج سیستم همزمان کنار هم کار میکند ، برق ، گاز ، آب ، تهویه ، احتراق ؛ بنابراین مجهز به انواع سنسور ها میباشد تا از بروز فاجعه جلوگیری شود ، در نتیجه بهتر است از دستکاری خودسرانه بپرهیزید و کار خود را به متخصصین این امر واگذار کنید . این مطالب به منظور ارتقاء آگاهی شما تهیه و درج می شود ؛ مسئول عواقب احتمالی تصمیم و عملکرد خود هستید.