همانطور که میدانید، پکیج ها برای گرم کردن رادیاتور ها، یک مدار مستقل از آب شهری دارند. به این مدار مدار گرمایش گفته میشود.

09132019378

تماس با تعمیر کار پکیج

 

گاهی لازم است تا این مدار تخلیه شود؛ این کار معمولا زمانی لازم است که نمی‌خواهید به مدت طولانی از پکیج استفاده کنید. همچنین برای تعویض بعضی قطعات انجام این کار لازم است.
در چنین مواردی از طریق باز کردن شیر تخلیه آب مدار گرمایش را تخلیه میکنیم

🔵لازم است بدانید همه پکیج ها شیر تخلیه ندارند بنابر این به چند روش برای تخلیه آب مدار گرمایش در این دسته از پکیج ها اشاره میکنیم👇


💠از طریق حوله خشک کن حمام
💠از طریق نیم باز کردن لوله های زیر پکیج
💠از طریق شیر پرکن

🔶برای تخلیه از طریق شیر پرکن به ترتیب زیر عمل میشود👇
💠گام یک: شیر سرد ورودی به پکیج را ببندید
💠گام دو: یکی از شیر های آب گرم مصرفی را باز کنید
💠گام سه: شیر پرکن را باز کنید