راه حل سریع

Tel 09132019378 

( تلفن تعمیرکار پکیج شاهین شهر )

​​​​​​🔵تست مکش کافی:
یک تکه روزنامه را آتش بزنید و در فاصله چند سانتیمتری دودکش بگیرید؛ جهت شعله باید به سمت دودکش منحرف شود؛ در غیر این صورت دودکش را برای برطرف کردن مشکل برسی کنید.

🔵تست باز بودن مسیر دودکش توسط وزنه:
یک بطری آب را به طناب ببندید و وارد دودکش کنید.

🔵تست باز بودن مسیر توسط نور:
با یک چراغ قوه ، نور را داخل دودکش بگیرید؛ مطمئن شوید از طرف دیگر قابل رؤیت است.