​​​​​​🔵نوع: کلید قطع و وصل

🔵پیش فرض: وصل
🔵عملکرد: بی متال ، تابع حرارت
🔵وظیفه: محافظت از سیستم در برابر دمای بیش از حد