​​​​​​🔵نوع: کلید قطع و وصل

🔵پیش فرض: قطع
🔵عملکرد: دیافراگمی ، مکانیکی ، در اثر تغیر فشار هوا
🔵وظیفه: اطمینان از خروج صحیح دود و محصولات احتراق